Sista anmälningsdagen till distriktmästerskapet 7.10.2023 KORSHOLM

30.9.2023       

Överdomare HERLIN ROGER

Deltagaravgift 40€ Till bankkonto FI32 4958 1040 0120 41

Anmälningar till WIKSTRÖM JAN

wikstrom.jan@gmail.com

tel. 044 0535 231