Provkalender

Jaktproven är till för avelsarbetet, som ska ge oss allt bättre hundar och för att värdera enskilda hundars jaktegenskaper. För dig som enskild jägare så ger proven ett ”kvitto” på hundens kvalitéer. De innehåller även ett mått av tävlingsmoment som kan vara nog så spännande.

Det som nog är mest stimulerande med att starta på jaktprov och kanske engagera sig i hundklubbens verksamhet är alla de nya människor man träffar. Jägare med samma intresse som en själv och som ger en stimulerande utveckling av ens egen syn på hundar och jakt.

Drevdomarna noterar drevtider och ger poäng för hundens olika jaktegenskaper. Domarna antecknar också om hunden har olater, samt hur lydnad och samarbete fungerar.

Proven kan vara säsongsprov på hemmamarken, eller ordinarie drevprov på i förväg fastställd tid och plats. Läs mera om provreglerna på:

Regler för drevrarnas drevprov (draj) och drevrarnas rävdrevprov (dkaj)

Oktober 2022

1.10.2022

Korsholm /Distikmästerskap  Skären, Öd.  Christian Norrgård

Deltagaranmälan till Christian Norrgård 0500379524

Deltagar avg. 40€ klubbens konto Kvevlax Sparpank  Fi 32 4958 1040 0120 41

December 2022

3.12.2022

Malax med omnejd  Öd Roger Herlin

Deltagaranmälan till Roger Herlin 050 3381146,

Deltagar avg. 35€ klubbens konto Kvevlax Sparbank Fi 32 4958 1040 0120 41

Januari 2023

14.1.2023

Korsholm  Öd Kari Hyytiäinen

I prispotten en gps hundpeil

Deltagaranmälan till Roger Herlin 050 3381146,

Deltagar avg. 60€ klubbens konto Kvevlax Sparbank Fi 32 4958 1040 0120 41 

28.1.2023

Närpes med omnejd  Öd Timo Nurmiluoto

Deltagaranmälan till Christian Norrgård 0500379524

Deltagar avg. 35€ klubbens konto Kvevlax Sparbank Fi 32 4958 1040 0120 41

Februari 2023

12.2.2023

Korsholm Öd Christian Norrgård

Deltagaranmälan till Christian Norrgård 0500379524

Deltagar avg. 35€ klubbens konto Kvevlax Sparbank Fi 32 4958 1040 0120 41

20.8.2022 – 28.2.2023

Säsongsprov på av deltagaren vald markn. Öd Christian Norrgård och Roger Herlin

Deltagar avg. 30€ betalas till klubbens konto klubbens konto Kvevlax Sparbank Fi 32 4958 1040 0120 41 före provstarten

Deltagaranmälan till Christian Norrgård 0500379524 Roger Herlin 050 3381146,