Jaktprov

För hundrasens skull är jaktproven viktiga. De är till för avelsarbetet, som ska ge oss allt bättre hundar och för att värdera enskilda hundars jaktegenskaper. För dig som enskild jägare så ger proven ett ”kvitto” på hundens kvalitéer.

De innehåller även ett mått av tävlingsmoment som kan vara nog så spännande. Det som nog är mest stimulerande med att starta på jaktprov och kanske också engagera sig i hundklubbens verksamhet är alla de nya människor man träffar. Jägare med samma intresse som en själv och som ger en stimulerande utveckling av ens egen syn på hundar och jakt.

Jaktprovet går till som en vanlig jakt, men utan att drevdjuret ska skjutas. Drevdomarna noterar drevtider och ger poäng för hundens olika jaktegenskaper. Domarna antecknar också om hunden har olater, samt hur lydnad och samarbete fungerar.

Proven kan vara säsongsprov på hemmamarken, eller ordinarie drevprov på i förväg fastställd tid och plats. Rasklubbarna har i regel en omfattande provverksamhet överallt i landet.