Verksamhet

Verksamhetsplan säsong 2022 – 2023

Hundutställning 7.8.2022 i Malax (Pixne)

Sista anmälningsdatum 25.7.2022

Grupputställning tillsammans med Österbottens Spetshundsklubb och Botnic Agilityclubb

5 Jaktprov        1.10.20220 – 12.2.2023

Säsongsprov    20.8.2022 – 28.2.2023

Klubbkamp mot Västerbottens dreverklubb i Sverige

Datum inte fastslaget

Deltagande 3 hundar väljs enligt följande distriktmästaren från säsongen 2021 samt de två bästa hundarna under tiden från distriktmästarprovet 3.10.2021 till för klubbkampen

Ordna av domarkurs

Kort historik om tidigare verksamheter

Västkustens dreverklubb fick sin början en kall vinterdag i februari 1978 på ett jaktprov i Peräseinäjoki. Redan följande månad d.v.s. marsmånad ordnades det första mötet för alla dreverintresserade i Österbotten. Ett 15 tal personer mötte upp och man beslöt att bilda en förening för drevrar och området skulle sträcka sig från Gamla Karleby till Kristinestad. Föreningens namn skulle vara Västkustens dreverklubb –Länsirannikon dreeverikerho.  Redan följande år, 1979 ordnade man två jaktprov, men den egna klubben var då ännu då inte registrerad så man ordnade jaktproven i Finska dreverklubbens namn.

Klubbens stadgar, registrerades 10 september 1980, och i paragraf 4, sägs att registreringen sker på finska.

1991 arrangerade klubben Finska mästerskapet för drevrar i Korsnäs. Under 1980 talet höll klubben vänskapskamper mellan Västkustens dreverlubb och Västerbottens dreverklubb, men 1987 var man tvungen att sluta med det då gränsen stängdes p.g.a. rädslan för rabies spridning till Sverige.

Klubbens allra första styrelse bestod av ordföranden Martin Backlund, sekreterare Esko Talvitie, kassör Gösta Ljungkvist och ledamöter var Tor-Göran Österback, Felix Björkas och Nils Estlander.