Verksamhet

Verksamhetsberättelse för Västkustens Dreverklubb r.f. 2023

 Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande: Christian Norrgård 

Vice ordförande: Jonas Seitovaara 

Sekreterare: Jan Wikström

Kassör: Roger Herlin 

Gustav Lind

Robert Nyback

Ersättare:

Jens Ekman

Peter Lintula

Verksamhetsgranskare har varit Henrik Backlund och Bror Björk samt deras ersättare Mathias Backlund och Jens Juthström  

Representant i andra kennelorganisationer har varit Jens Juthström

Årsmötet hölls vid Strand-Mölle 6.3.2023 och 13 medlemmar deltog i mötet 

 Under året har det hållits 4 styrelsemöten och 29 paragrafer har behandlats.  

 Klubben har under året ordnat följande jaktprov 

 • DM 7.10.2023, Korsholm, ÖD Roger Herlin
  • 6 deltagande hundar. Lelson korades till distriktsmästare (ägare Joakim Sjölund/Anders Majors)
 • 10.2023 Korsholm, ÖD Jarkko Latvanen
  • 5 deltagande hundar
 • 10.2023 Klubbkamp, Korsholm, ÖD Timo Nurmiluoto
  • Sköts upp till nästa höst
 • 12.2023 Malax, ÖD Christian Norrgård
  • 2 deltagande hundar
 • 1.2024 Korsholm, ÖD Jarmo Saarela, Hundpejl i prispotten!! (Begränsat antal)
  • Sköts upp till 10.2.2024 på grund av skarföre
 • 1.2024 Nykarleby
  • Inhiberades pga för få anmälningar
 • 2.2024 Korsholm, ÖD Roger Herlin (Begränsat antal)
  • Inhiberades pga skarpt före

 Länskampen 2022 mellan Västkustens dreverklubb och Västerbottens dreverklubb skulle ordnas 24.10.2023 i Korsholm. På grund av dåliga isar sköts provet upp så att det ordnas nästa år istället.

Klubbens hemsida uppdateras kontinuerligt www.vastkustensdreverklubb.fi

Korsholm 4.2.2024

Jan Wikström

Verksamhetsplan för Västkustens Dreverklubb 2024-2025

 • Jaktprov
 • 6.2024 MEJÄ, Korsholm
 • 10.2024 DRAJ DM, Korsholm
 • 10.2024 DRAJ, Korsholm
 • 10.2024 Länskampen, Korsholm
 • 11.2024 DRAJ, Larsmo
 • 12.2024 DRAJ, Malax
 • 1.2025 DRAJ, Korsholm Pejlprov
 • 2.2025 DRAJ, Korsholm
 • Domarkurs
 • Klubbkamp mellan Västerbottens dreverklubb och västkustens dreverklubb
  • 2023-års kamp sköts upp till hösten 2024 så den ordnas i Finland 22.10.2024
  • 2024-års kamp ordnas också hösten 2024 i Sverige
 • Hemsida, vi uppdaterar hemsidan

BOKSLUT 2022

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter 37st                              750

Ränta                                                        1,56

DM 7 Hundar                                            280

Allmänna prov                                           60

Säsongsprov = 7st                                    220

Regelböcker 3st                                        15

Hundutställning                                        1788,1

Totalt                                                        3114,66

Kostnader

Serviceavgifter (Bank avgifter)                112

Porton och kuvert                                    68,45

Medlemsavg. Vasa Kennel Distr.              40

Webcore ( Hemmsida)                             1246,2

Pant och registerstyrelsen                        21,55

Årsmöte                                                    130

Uppehälle til                                             60

Mat o dryck till proven                            39,98

Källskatt                                                    0,4

Totalt                                                       1718,53

Balansräkning 31.12.2022

Aktiva

Kvevlax Sparbank brukskonto                           5675,99

Kvevlax Sparbank SADE                                     3130,33

Kontant kassa                                                       112,5

Passiva

Eget kapital 01.01.2022                                         7531,69

Eget kapital 31.12.2022                                         8927,82

Överskott                                                               1396,13

 

Verksamhetsberättelse för Västkustens Dreverklubb r.f. 2022

Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande: Christian Norrgård

Vice ordförande: Jonas Seitovaara Sekreterare: Jan Wikström Kassör: Roger Herlin

Jens Ekman Robert Nyback

Ersättare:

Stefan Lintula Peter Lintula

Verksamhetsgranskare har varit Gustav Lind och Bror Björk samt deras ersättare Mathias Backlund och Jens Juthström

Representant i andra kennelorganisationer har varit Jens Juthström

Årsmötet hölls vid Bernys 17.3.2022 och 9 medlemmar deltog i mötet

Under året har det hållit 4 styrelsemöten och 26 paragrafer har behandlats.

Klubben har under året ordnat följande jaktprov

DM 1.10.22 Korsholm, Öd Christian Norrgård

   7 deltagande hundar, DM-Mästare Skottatorpets Hector

 Malax 3.12.22 Öd Roger Herlin

    Inhiberades pga varg

  Korsholm 14.1.23 Öd Hyytiäinen

      11 deltagande hundar

 Närpes 28.1.23

    Provet inhiberades pga för få deltagare

 Korsholm 12.2.23

    Provet inhiberades pga skarpt före

  Säsongsprov Öd Roger Herlin eller Christian Norrgård 20.8.2022-28.2.2023 3 st deltagande hundar     

Länskampen 2022 mellan Västkustens dreverklubb och Västerbottens dreverklubb ordnades 9.11.2022 i Västerbotten. Från Västkustens dreverklubb deltog Härads Charlie (Emil Hagman), Garvagubbens Blixa (Jonas Seitovaara) samt Tessalon Odin (Peter Lintula). Västkustens dreverklubb vann den totala Iänskampen med 134p mot Västerbottens 131p.

Gustav Lind har uppgjort en ny hemsida www.vastkustensdreverkIubb.fi

Under 2022 ordnades hundutställning vid Pixne i Malax som klubben var med och ordnade

Korsholm 26.2.2023

Jan Wikström

Verksamhetsplan säsong 2022 – 2023

Hundutställning 7.8.2022 i Malax (Pixne)

Sista anmälningsdatum 25.7.2022

Grupputställning tillsammans med Österbottens Spetshundsklubb och Botnic Agilityclubb

5 Jaktprov        1.10.20220 – 12.2.2023

Säsongsprov    20.8.2022 – 28.2.2023

Klubbkamp mot Västerbottens dreverklubb i Sverige

Datum inte fastslaget

Deltagande 3 hundar väljs enligt följande distriktmästaren från säsongen 2021 samt de två bästa hundarna under tiden från distriktmästarprovet 3.10.2021 till för klubbkampen

Ordna av domarkurs

Kort historik om tidigare verksamheter

Västkustens dreverklubb fick sin början en kall vinterdag i februari 1978 på ett jaktprov i Peräseinäjoki. Redan följande månad d.v.s. marsmånad ordnades det första mötet för alla dreverintresserade i Österbotten. Ett 15 tal personer mötte upp och man beslöt att bilda en förening för drevrar och området skulle sträcka sig från Gamla Karleby till Kristinestad. Föreningens namn skulle vara Västkustens dreverklubb –Länsirannikon dreeverikerho.  Redan följande år, 1979 ordnade man två jaktprov, men den egna klubben var då ännu då inte registrerad så man ordnade jaktproven i Finska dreverklubbens namn.

Klubbens stadgar, registrerades 10 september 1980, och i paragraf 4, sägs att registreringen sker på finska.

1991 arrangerade klubben Finska mästerskapet för drevrar i Korsnäs. Under 1980 talet höll klubben vänskapskamper mellan Västkustens dreverlubb och Västerbottens dreverklubb, men 1987 var man tvungen att sluta med det då gränsen stängdes p.g.a. rädslan för rabies spridning till Sverige.

Klubbens allra första styrelse bestod av ordföranden Martin Backlund, sekreterare Esko Talvitie, kassör Gösta Ljungkvist och ledamöter var Tor-Göran Österback, Felix Björkas och Nils Estlander.