Kontakt

Styrelsen 2024

Ordf. Christian Norrgård, 0500 379 524
Vice ordf. Jonas Seitovaara,  0400 362 710
Sekreterare Jan Wikström, 044 053 5231
Kassör Roger Herlin, 050 338 1146

Medlemmar
Gustav Lind
Robert Nyback
Ersättare
Jens Ekman
Peter Lintula

Web ansvarig
Gustav Lind, 050 307 1466

Styrelsen 2023

Ordf. Christian Norrgård, 0500 379 524
Vice ordf. Jonas Seitovaara,  0400 362 710
Sekreterare Jan Wikström, 044 053 5231
Kassör Roger Herlin, 050 338 1146

Medlemmar
Gustav Lind
Robert Nyback
Ersättare
Jens Ekman
Peter Lintula

Web ansvarig
Gustav Lind, 050 307 1466

Du kan kontakta föreningen per epost genom att fylla i nedanstående formulär.