Årsmötet Kvarken Brewery Gastro Pub

Årsmötet  hölls på Kvarken Brewery Gastro Pub måndagen 28.2.2024 med 18 medlemmar närvarande

Föreningen har haft 56 betalande medlemmar jämfört med 2022 37st Bokslutet 2023 innehöll intäkter på 3105,94 och kostnader  på 5999,04 varför förlusten blev 2433,10

Förutom sedvanliga förhandlingar disskuterades bl.a

Hur få mera synlighet bland icke medlemmar (ryggsäcks jägare)

Hur få reda på hur många drevrar det finns på verksamhetsområdet

Viktigt för avelverksamheten att de som köpt hundar från Sverigeregistrerar dem i kennelklubben fastän det medför en kostnad

Kommentera via inlägget så får styrelsen kött på benen

Av de auktoriserad domare har 1 bedömt vid 3 provtillfällen, 16 vid 2 prov, 7 vid 1 prov och 7 aspiranter vid 1 prov. Varje provgrupp ska ha en gruppdomare och hen skall vara nedlem i Finska dreverklubben eller kennelklubben. Anslut er till någon av dessa organisationer så underlättas pusslandet av domargrupper.