Årsmötet Kvarken Brewery Gastro Pub

Årsmötet  hölls på Kvarken Brewery Gastro Pub måndagen 28.2.2024 med 18 medlemmar närvarande Föreningen har haft 56 betalande medlemmar jämfört med 2022 37st Bokslutet 2023 innehöll intäkter på 3105,94 och kostnader  på 5999,04 varför förlusten blev 2433,10 Förutom sedvanliga förhandlingar disskuterades bl.a Hur få mera synlighet bland icke medlemmar (ryggsäcks jägare) Hur få reda på … Läs mer

Årsmöte

Årsmöte hålls på Kvarken Brewery Gastro Pub Replotvägen 427, 65800 Replot onsdagen 28.2.2024 kl 18.30 I infobrevet står måndag 28.3 Rätt skall vara onsdagen 28.3.2024

Inhiberat prov

Väderleksförhållandena gör att det till 10.2.2024 flyttade provet inhiberas Vi gör i höst, som det som stod på en väggbonaden över sängen hos en singel dam ”Grip nya tag”

Väder- och snöförhållande gör att provet 13.1.2024 flyttats till 10.2.2024. Gjorda anmälningar är i kraft och nya anmälningar kan göras inom  stipulerad anmälningstid för nämda prov

LÄNSKAMPEN

Länskampen stötte på orimlig störning och inhiberades Nytt släpp i september 2024