Klubbens första MEJÄ prov

Efter drygt en veckas intensiva förberedelser genomfördes 16.3.2023 klubbens första MEJÄ prov

6 hundar deltog representerande följande raser

Engelsk springer spaniel

Wachtelhund 2st

Golden retriver

Basset fauve de bretagne

Tysk jaktterrier

Prisvalörer blev 1 första pris i öppen klass och 1 tredje pris i segerklass

Stort tack till Cristian on Martina Bäckman

Positivt var också att ägaren till basseten som deltog är klubbens medlem