Årsmöte

Årsmöte hålls på Kvarken Brewery Gastro Pub Replotvägen 427, 65800 Replot

onsdagen 28.2.2024 kl 18.30

I infobrevet står måndag 28.3 Rätt skall vara onsdagen 28.3.2024