Domarkurs

Klubben anordnar domarkurs 25.10.2023 Singby Undomshus  Singsbyvägen 431 kl 18.oo. Kursdragare Timo Nurmiluoto och anmälningar till Cristian Norrgård christiannorrgard@gmail.com eller per telefon 0500 379524

Det är domarnas  skyldighet att hålla sig à jour med domarnas uppgifter för att få nya uppgifter. De måste fungera som domare, genomgå vidareutbildning eller fungera som hundförare eller tävlande i drevprov för drever minst en gång vartannat år.