Finska Dreverklubbens årsmöte

Martin, Christian och Gustav har för avsikt att förära tillfället med sin närvaro

På föreningens möte har varje personlig medlem i föreningen, förutom de som är under 15 år, en (1) röst. Han kan företräda tre (3) enskilda medlemmar och en (1) medlemsförening med fullmakt, det vill säga högst fem (5) röster

Ni som är medlemar i Finska Dreverklubben ge oss fullmakt att representera er