13 medlemmar deltog i årsmötet 6.2.2023 i Molpe

Martin och Frey kallades till hedersmedlemmar
Under fliken Verksamhet finns mera upplysningar om vad
som behandlades på årsmötet