Domarkurs 27.1.2023

Klubben anordnar domarkurs 27.1.2023på Norvlla kl 18.oo. Kursdragare Timo Nurmiluoto och anmälningar till Jan Wikström tel. 0440 535 231 eller på mail jan@luxon.fi

Det är domarnas och prisdomarnas skyldighet att hålla sig à jour med domarnas uppgifter för att få nya uppgifter. De måste fungera som domare, genomgå vidareutbildning eller fungera som hundförare eller tävlande i drevprov för drever minst en gång vartannat år.