Prisdomarens kvalifikationer

Prisdomare

Prisdomaren skall inneha ett giltigt prisdomarkort för drevrarnas drevprov (DRAJ/DKAJ) samt giltiga domarrättigheter.  Vid behov kan även en aspirant som genomgått DRAJ/DKAJ-prisdomarkursen eller en innehavare av AJOK/BEAJ-prisdomarkort agera som prisdomare, om inte särskildainstruktioner för provet hindrar det.

Gruppledare

Gruppledaren skall ha DRAJ/DKAJ prisdomarkort och han/hon skall vara medlem i antingen Finska Kennelklubben, Finska Dreverklubben eller Finska Bassetklubben. Övriga domare skall vara medlemmar i Kennelklubben eller i en av dess medlemsförening.

Utbildnings- och kvalifikationsriktlinjer för prisdomare. Godkänd av SDJ 09.04.2022. I del D III i utbildnings- och kvalifikationsriktlinjer för prisdomare anges följande

Det är domarnas och prisdomarnas skyldighet att hålla sig à jour med domarnas uppgifter för att få nya uppgifter. De måste fungera som domare, genomgå vidareutbildning eller fungera som hundförare eller tävlande i drevprov för drever minst en gång vartannat år.

Denna riktlinje ålägger alla som är kvalificerade som DRAJ/DKAJ-domare att delta i verksamheten minst vartannat år, antingen genom att agera som domare eller delta som hundförare eller tävlande i drevprov för drever minst en gång vartannat år eller delta i domarfortutbildning. Annars förlorar domaren sin rätt att döma, dvs. han/hon får inte agera domare i NÅGON form av drevprov

Noteras bör att nya riktlinjer enligt allmän praxis inte träder i kraft retroaktivt. Tvåårsberäkningen började alltså fr.o.m. 9.4.2022

Sammanfattning: Varje DRAJ/DKAJ-domare har rätt att döma oavsett giltighet av sina domarrättigheter t.o.m. 9.4.2024. Efter detta skall de uppfylla de villkor som utbildningsriktlinjerna ställer