Arkiv

Årsmöte

Årsmöte hålls på Kvarken Brewery Gastro Pub Replotvägen 427, 65800 Replot onsdagen 28.2.2024 kl 18.30 I infobrevet står måndag 28.3 Rätt skall vara onsdagen 28.3.2024

Läs mer »

Inhiberat prov

Väderleksförhållandena gör att det till 10.2.2024 flyttade provet inhiberas Vi gör i höst, som det som stod på en väggbonaden över sängen hos en singel

Läs mer »

Väder- och snöförhållande gör att provet 13.1.2024 flyttats till 10.2.2024. Gjorda anmälningar är i kraft och nya anmälningar kan göras inom  stipulerad anmälningstid för nämda

Läs mer »